ELECTRIFICATION NOW!
Nu är anmälan öppen till HUB2021 på Västmanlands teater den 16 november. Begränsat antal platser. Obegränsad streaming.

Anmäl dig idag.

16
november

Anmäl dig till HUB2021!

Nu öppnar anmälan till årets HUB-konferens. Det är begränsat antal platser. Först till kvarn.

Anna Hallberg

Utrikeshandelsminister, Sveriges regering
”Det pågår en grön nyindustrialisering i Sverige med miljardinvesteringar i svensk industri. Med nya innovationer som exporteras till andra länder kan vi leda den international utvecklingen och samtidigt se gröna jobb växa fram i hela landet. Regeringen har precis överlämnat en kraftfull budgetproposition till riksdagen med offensiva reformer för fler jobb och ökad takt i klimatomställningen. Nu fortsätter vi den gröna återstarten av svensk ekonomi!”

Christian Levin

Vd och koncernchef, Scania
"Transporter är en av de branscher som genererar mest utsläpp och påverkar både klimat och miljö. Detta ska vi vända på och på elektrifiering är en viktig del av lösningen. Sverige har goda förutsättningar att gå i bräschen med starka aktörer, grön el och hållbart producerade battericeller. Men den underliggande infrastrukturen saknas och den måste byggas ut snabbt. Vi ses på HUB2021 för att diskutera detta och mer.”

Anna Borg

Vd och koncernchef, Vattenfall
"Vårt mål att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation är inte vår hållbarhetsstrategi, utan vår affärsstrategi. Elektrifieringen av industrier och transporter kommer skapa stora möjligheter till tillväxt och utveckling. De beslut och initiativ företagsledare och politiker tar de närmaste åren, kommer att avgöra framtiden för generationer framåt."

Lotta Medelius-Bredhe

Generaldirektör, Svenska kraftnät
”Just nu pågår ett omfattande arbete med att anpassa kraftsystemet som en del i klimatomställningen och elektrifieringen av samhället. För oss handlar det om att investera i ökad nätkapacitet, utveckla marknader för flexibilitet och stödtjänster och samtidigt säkerställa driftsäkerhet och stabilitet.”

Giovanni Filli

VD och grundare, Exeger
"Exeger har en solcellsteknik som har utvecklats för att förbättra människors liv. Målet är att ge folk runtom i världen ett hållbart alternativ utan att kompromissa på den livsstilen vi har idag. På HUB2021 ser jag fram emot att berätta hur vi har valt att bygga en ny svensk industri grundad på vår egen hållbara solcellsinnovation."

Simon-Erik Ollus

Executive Vice President, Fortum Generation
”Är Finland bättre på elektrifiering?”

Dennis Helfridsson

Landschef, ABB Sverige
”Att skapa en hållbar framtid handlar om att göra mer med mindre. Energiomställningen med elektrifiering av transportsektorn, industri och samhälle, resurs- och energieffektivitet genom digitalisering, fokus på kvalitet och cirkularitet med nya sätt att göra affärer och en bred samverkan i samhället – allt behövs för att vi ska nå hela vägen fram. Jag ser fram emot att prata om detta och mycket mer på HUB2021.”

Biljana Stojkovska

Technical Manager Offshore Coordination, National Grid ESO, England
“Offshore network coordination will play important role in achieving zero carbon energy systems. The key for the success is close collaboration and engagement with all key stakeholders in order to address technical and environmental aspect of new strategic offshore network design.”

Anna Jäderström

Chef Balansmarknad, Svenska kraftnät
”Att använda digitaliseringens möjligheter och de nya resurserna i vårt elsystem blir helt nödvändigt för att lyckas med energiomställningen. Jag tror att denna utveckling är särskilt viktigt inom området stödtjänster, där allt större volymer behövs för att garantera ett säkert och stabilt elsystem och där utbudet idag är begränsat.”

Anna Svensson

Senior vice president, Grid and Power Quality Solutions, Hitachi Energy
”När energilandskapet förändras med ett alltmer sammankopplat Europa, införande av nya energislag och ökad andel förnybara energikällor finns en utmaning att säkra systemstabiliteten. Vad måste åtgärdas nu och i framtiden för att upprätthålla stabiliteten och elkvaliteten i energisystemet? Det ser jag fram emot att diskutera närmare på HUB2021!”

Malin Strand

Projektledare, Fossilfritt Sverige
”De 22 färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft visar möjligheterna i omställningen. I en tid när nya svenska industriprojekt duggar tätt samtidigt som det sker en historisk EU-satsning på klimatpolitik är det viktigt att Sverige tar vara på detta momentum. På HUB2021 hoppas jag på fortsatt dialog om hur samverkan mellan stat och näringsliv kan ge snabbare tillstånd, kompetenshöjning och minskad finansiell risk.”

Christian Sandström

Biträdande Professor, Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Ratio
"I Småland säger vi att en sparad krona är en tjänad krona. Jag vill se samma bondförnuft på miljöområdet, från såväl näringslivet som politiken."

Åsa Pettersson

Vd, Energiföretagen
”Analyser pekar på mer än en fördubblad elanvändning 2045. Vi behöver utveckla elnätet, riva hinder för ny fossilfri elproduktion och göra plats för innovationer och nya affärsmodeller, allt på samma gång. Det är en utmaning som heter duga. Den kommer att kräva att vi alla; politiken, näringslivet och energibranschen krokar arm och går åt samma håll – med kraft. Då kan vi lyckas.”

Maja Lundbäck

Chefsingenjör systemsäkerhet, Försvarsmakten
”Vid omställningen av elförsörjningen behöver designen beakta en föränderlig omvärld. De designval vi gör idag kommer vara avgörande för vår och kommande generationers tillgång till en säker och robust elförsörjning när vi behöver den som mest.”

Emma Wiesner

Ledamot (c), Europaparlamentet
"Jag ser verkligen fram emot att komma hem till Västerås och delta på HUB2021. 73 procent av Europas energi är fortfarande fossil och det måste vi ändra på. Energipolitik är klimatpolitik, löser vi energin så löser vi klimatkrisen. I år är det dessutom särskilt viktigt i den europeiska kampen för minskade utsläpp."

Roland Flaig

Director operations Europe & APAC, RWE
”Sverige har utmärkta förutsättningar för att stötta Europas omställning till grönare industri. Vi har vattenkraft, kärnkraft och fantastiska möjligheter att bygga mer förnybar energi, på land och till havs. Och vi har en industri som är redo att förädla elen, så att arbetstillfällen inom tillverkningsindustri skapas i Sverige och inte utomlands. På HUB21 hoppas jag få prata om hur ökad tillgång till grön energi kan användas för att stärka svensk konkurrenskraft.”

Björn Nordén

Vd, Competence Sverige
"En av vår tids viktigaste utmaningar är kompetensförsörjningen. På HUB2021 väjer vi inte för frågan utan utmanar oss själva i hur vi kan nå nya generationer till att ta sin plats i branschen."

Aziz Dag

Vd, Westinghouse Sverige
”Med den positiva utvecklingen av elektrifieringen i samhället ser vi ett ökat elbehov i framtiden. Samtidigt avvecklas stabil koldioxidfri kärnkraft i södra Sverige utan ersättningsalternativ på plats. Både klimatet och elkunderna påverkas negativt av detta. På HUB2021 hoppas jag att vi kan diskutera ett stabilt och hållbart svenskt energisystem, nu och i framtiden.”

Ulrik Hoffman

Vd, Ungdomsbarometern
"Räcker klimatkopplingen för att få fler unga till branschen? Varje år genomför vi på Ungdomsbarometern studier bland 50 000 unga och funderar över vad som skapar attraktiva arbetsplatser och branscher för unga. På HUB2021 är jag med och diskuterar om vad de tycker om energibranschen och hur arbetsgivare behöver tänka framöver för att kunna säkra sin kompetensförsörjning!"

Niklas Gunnar

Vd, Mälarenergi
”Klimatet, kunderna och samhället. Oavsett område så hamnar energibranschen och dess roll som möjliggörare i centrum, med frågor som måste hanteras utifrån teknik, marknad och politik. Frågor som måste lösas mitt i en omvälvande tid för oss alla. Vi möts på HUB2021 och diskuterar färdplaner och knäckfrågor för att vara hållbara på riktigt!”

Maria Samuelsson

HR-chef, ABB Sverige
”Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Industri och energisektor måste bli bättre på att förstå hur vi kan attrahera framtidens talanger, och arbeta genuint och aktivt med mångfald och inkludering. HUB2021 samlar några av de viktigaste rösterna för hur vi ska ta arbetet vidare, och jag hoppas på en givande dag.”

Fredrik Owman

Sitechef, Alstom
”Vi har under året fått en ny ägare och Bombardier Transportation har bytt namn till Alstom. Detta innebär att vårt teknikområde stärks liksom att vår stora satsning på ett globalt teknikcenter för elektromobilitet i Västerås får ytterligare fart. Kom till HUB2021 så pratar vi vidare om framtidens möjligheter!”

Jenny Lundberg

HR-chef, Hitachi Energy
”På samma sätt som vi driver på arbetet för ökad innovation, snabbare tillståndsprocesser och fler investeringar i elnätet måste vi driva på arbetet för att bredda och öka kompetensen. Vi behöver inspirera ungdomar till en karriär inom teknik, ge våra medarbetare goda förutsättningar för livslångt lärande och skapa en inkluderande arbetsmiljö där allas kompetens tas tillvara.”

Mia Odabas

Moderator
”Som moderator på HUB2021 vill jag att vi pratar om de riktiga och viktiga frågorna, bortom floskler och självklarheter. Mitt bidrag är ledarskap, transparens - och givetvis det goda samtalet.”

Program HUB2021

ELECTRIFICATION NOW!

Nu höjs det globala tempot i elektrifieringen. Energibranschen gör gemensam sak med stål-, fordon-, fastighets- och infrastrukturbranschen för att ta ett ansvar för den långsiktiga hållbarheten – och plötsligt står vi mitt i en disruptiv tid när svensk nyindustrialisering tar fart.

8.30 Incheckning

9.00 Välkommen
Minoo Ahktarzand och Mia Odabas

9.10 "Framtidens robusta och tillförlitliga kraftsystem."
Keynote Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör Svenska kraftnät
Samtal Simon-Erik Olllus, executive vice president, Fortum Generation och Maja Lundbäck, chefsingenjör systemsäkerhet Försvarsmakten.

10.00 Paus

10.30 "Hur kan vi ta till vara på vår konkurrenskraft och fortsätta utveckla grön industri i Sverige?"
Keynote Anna Hallberg, utrikeshandelsminister Sverige

10.50 Panelsamtal med Anna Hallberg, Aziz Dag, vd Westinghouse Sverige, Anna Svensson, Senior Vice President Grid & Power Quality Solutions, Hitachi Energy, Fredrik Owman, site manager Alstom och Christian Sandström, bitr. professor Handelshögskolan Jönköping och Ratio

11.20 "Vad betyder elektrifieringen för svensk nyindustrialisering och industrins vitalisering?"
Keynote Christian Levin, vd Scania group

11.40 Panelsamtal med Christian Levin, Dennis Helfridsson, landschef ABB Sverige, Giovanni Filli, vd Exeger och Christian Sandström

Prisutdelning Gunnar Engström-stipendiet på 100 000 kr

12.05 Lunch

13.15 Breakout session

1. "Balancing and optimization of the electricity grid" (in English)
Biljana Stojkovska, Technical Manager Offshore Coordination, National Grid ESO, England, Roland Flaig, vd RWE Sverige, Anna Svensson, Hitachi Energy och Anna Jäderström, chef Balansmarknad, Svenska kraftnät

2. "NRGY HUB Open Data Challenge Powered by Mälarenergi"
Jury: Katarina Åkerman, Lisa Granström, Helena Olssén, Joachim Sundqvist och Niklas Gunnar (alla Mälarenergi)

14.30 Paus

14.55 "Hur skapar vi rätt förutsättningar för en fossilfri och hållbar samhällsomställning?"
Keynote och intervju Anna Borg, vd Vattenfall group

Panelsamtal med Åsa Pettersson, vd Energiföretagen, Niklas Gunnar, vd Mälarenergi, Malin Strand, projektledare Fossilfritt Sverige, Emma Wiesner, ledamot (c) Europaparlamentet Bryssel och Christian Sandström

15.55 Paus

16.15 Intervju med vinnarna i NRGY Open Data Challenge

16.20 "Hur löser vi framtidens kompetenspussel?"
Ulrik Hoffman, vd Ungdomsbarometern, Björn Nordén, vd Competence Sverige, Maria Samuelsson, HR-chef ABB Sverige, Jenny Lundberg, HR-chef Hitachi Energy och unga vuxna som är på väg in i branschen

17.00 Avslut

17.15 HUB-AW tillsammans med Restaurang Varda, Vasagatan 14 Västerås

Om HUB2021

HUB2021 arrangeras av industrin, för industrin.
HUB2021 samlar ledare och företag med en vilja att lära mer om den komplexa vägen framåt – och dela med sig av framgångsberättelserna.

Det finns mycket som vi måste göra snabbare för att ta oss till en fossilfri omvärld – och tillsammans kan vi klara det. Välkommen till Sveriges energihuvudstad och årets HUB-konferens den 16 november!

HUB2021 ar­ran­ge­ra­des av ECC, Energy Competence Center i sam­ar­be­te med bland an­nat ABB, Alstom, Hita­chi Energy, Mä­la­re­ner­gi, Wes­ting­house Sverige, Mä­lar­da­lens hög­sko­la, Väs­terås stad, Läns­sty­rel­sen Väst­man­land, Tek­nis­ka för­e­ning­en och Com­pe­tence Sve­ri­ge.

Mer info om HUB2021: Samuel Strömgren, samuel@competence.se, 076-107 49 44

Se hela HUB2020 i efterhand!

crossmenuchevron-right