MAKE ELECTRICITY GREAT AGAIN.
Nu höjs tempot i den globala elektrifieringen. Framtiden är elektrisk - i alla branscher. Välkommen till HUB2021 den 16 november i Västerås!

Anmäl dig idag till earlybirdpris.

16
november

Anmäl dig till HUB2021 idag

Nu öppnar Earlybirdanmälan till årets HUB-konferens.
Anmälan är inte bindande.

Tidiga anmälningar erhåller earlybirdrabatt, både till livedeltagande på plats och via länk. HUB-konferensen följer FHM:s rekommendationer. I september meddelas hur många fysiska deltagare som HUB2021 kommer kunna ta emot. Just nu hoppas vi att Sverige är mer öppet och att det är möjligt för energibranschens ekosystem att mötas i Västerås i november.
- När du anmäler dig får du ett beräftelsemail och en kalenderbokning.
- I september erbjuds du ett unikt earlybirdpris för att delta live på plats i Västerås (utifrån hur FHM:s rekommendationer ser ut och i mån av plats). Även earlybirdpris för streaming ingår.
- Anmälan är inte bindande i nuläget.


Lotta Medelius-Bredhe

Generaldirektör, Svenska kraftnät
”Just nu pågår ett omfattande arbete med att anpassa kraftsystemet som en del i klimatomställningen och elektrifieringen av samhället. För oss handlar det om att investera i ökad nätkapacitet, utveckla marknader för flexibilitet och stödtjänster och samtidigt säkerställa driftsäkerhet och stabilitet.”

Mia Odabas

Moderator
”Som moderator på HUB2021 vill jag att vi pratar om de riktiga och viktiga frågorna, bortom floskler och självklarheter. Mitt bidrag är ledarskap, transparens - och givetvis det goda samtalet.”

Niklas Gunnar

Vd, Mälarenergi
”Klimatet, kunderna och samhället. Oavsett område så hamnar energibranschen och dess roll som möjliggörare i centrum, med frågor som måste hanteras utifrån teknik, marknad och politik. Frågor som måste lösas mitt i en omvälvande tid för oss alla. Vi möts på HUB2021 och diskuterar färdplaner och knäckfrågor för att vara hållbara på riktigt!”

Jenny Larsson

Vd, Hitachi ABB Power Grids
"Till­gång till håll­bar, till­för­lit­lig och för­ny­bar ener­gi är en viktig framtidsfråga och nå­got vi inom Hita­chi ABB Po­wer Grids ar­be­tar mot var­je dag. Ener­gi­om­ställ­ning­en sker här och nu och vi kan ac­ce­le­re­ra ut­veck­ling­en genom att ta vara på kraften av nära sam­ar­be­te och teknik i framkant – allt för ett star­ka­re, smar­ta­re och grö­na­re el­nät. Som samarbetspartner ser vi HUB2021 som ett viktigt forum för att ta dessa frågor framåt."

Aziz Dag

Vd, Westinghouse Sverige

Fredrik Owman

Sitechef, Alstom
”Vi har under året fått en ny ägare och Bombardier Transportation har bytt namn till Alstom. Detta innebär att vårt teknikområde stärks liksom att vår stora satsning på ett globalt teknikcenter för elektromobilitet i Västerås får ytterligare fart. Kom till HUB2021 så pratar vi vidare om framtidens möjligheter!”

Program HUB2021

Make electricity great again.

Nu höjs det globala tempot i elektrifieringen. Energibranschen gör gemensam sak med stål-, fordon-, fastighets- och infrastrukturbranschen för att ta ett ansvar för den långsiktiga hållbarheten – och plötsligt står vi mitt i en disruptiv tid när svensk nyindustrialisering tar fart.

HUB2021 presenterar:

- High level-samtal med personerna som säkrar Sveriges el- och energisystem
- Breda dialoger som inte väjer för de svåra frågorna
- Keynote från flera av Sveriges ledande industriröster
- Kommer vi att hinna? Färdplaner, myndighetsbeslut och best practice i omställningen till Netzero2045, Fossilfritt Sveriges färdplaner och Energiföretagens färdplaner
- Samverkan och kunskapskrockar med de mest innovativa startup- och scaleup-bolagen i den globala energisektorn
- Teknisk fördjupning som möter framtidens utmaningar

Nya talare presenteras löpande fram till konferensstart.

Om HUB2021

HUB2021 arrangeras av industrin, för industrin.
HUB2021 samlar ledare och företag med en vilja att lära mer om den komplexa vägen framåt – och dela med sig av framgångsberättelserna.

Det finns mycket som vi måste göra snabbare för att ta oss till en fossilfri omvärld – och tillsammans kan vi klara det. Välkommen till Sveriges energihuvudstad och årets HUB-konferens den 16 november!

HUB2021 ar­ran­ge­ra­des av ECC, Energy Competence Center i sam­ar­be­te med bland an­nat Alstom, Hita­chi ABB Po­wer Grids, Mä­la­re­ner­gi, Wes­ting­house Sverige, Mä­lar­da­lens hög­sko­la, Väs­terås stad, Läns­sty­rel­sen Väst­man­land, Tek­nis­ka för­e­ning­en och Com­pe­tence Sve­ri­ge.

Mer info om HUB2021: Samuel Strömgren, samuel@competence.se, 076-107 49 44

Se förra årets HUB2020 i efterhand!

crossmenuchevron-right